سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار

توسط چهارشنبه, 12 شهریور 1399 11:17
(0 رای)
کلیک: 31734 بار -

سیستم مدیریت کسب و کار (BPM) چیست؟ (قسمت سوم)

چرا بايد از BPM بهره برد ؟

سازمان ها به منظور ارتقاء کارايي مرکز عمليات فعاليت هاي خود، از سيستم هاي BPM استفاده مي کنند. در این زمینه به خصوص BPM تبادلات ميان سيستم ها، فرايندهاي تجاري، و تبادلات انساني را تعديل ميکند.

نتايج مورد انتظار شامل صرفه جويي اقتصادي، توسط خودکار سازي مسير فرايندها و وظايف کارمندان، دوري جستن از فعاليت هاي بي ارزش، اضافه نمودن فعاليت هايي از قبيل مسيريابي تصميمات، انتقال داده ها يا فرمها و غيره؛ و فراهم آوري امکاناتي براي کاربران با در نظرگیری شرح وظايف آنان. صرفه جويي در وقت از طریق فرايندهاي تجاري در هر تکنولوژی، بررسی نیازمندی های رقابتي . تغيير در تعاريف مي تواند از طریق يکپارچگي تنگاتنگ تعریف فرايندها در راستای تحقق تقاضاهاي تضمين شده، بطور مجازي و باسرعت بالا انتقال و گسترش يابد .

ارزش افزوده میتواند از طریق قرار گیری عملیات در محدوده ی صحیح BPM به خوبی حاصل شود.. ارزش ها مي توانند در چندين محدوده متفاوت ازتحليل هاي کمي فرايندها و بهينه سازي، تاييديه کيفي، ازقبيل ISO و خلق و انتشار رويه هاي مورد نياز، افزوده گردند. محدوده ديگر، هم سویی مدیریت با اهداف است که بر همه سازمان اعمال ميگردد. با بکارگيري BPM سازمان ها قادر خواند بود فرايندهاي تجاري خود را که در بسياري از سيستم ها مورد استفاده واقع شده است، و افراد و شرکا در آن طبقه بندي شده اند هماهنگ کرده و بکار ببرند. در نهایت استفاده از سیستم BPM  به نفع مشتریان است.

مشتريان بسرعت قادرند تا محصولات و اطلاعات مورد نظر را دريافت کنند که نتيجه آن، ارتقاء سطح رضايت مشتريان است. که البته معناي آن سود بيشتر شرکت است. در ارتباط با نیازمندی سازمان ها، طبقات مختلفي از ارائه دهندگان BPM  براي هر حالتي مي تواند وجود داشته باشد. اگر تمرکز قوي ای بر حمايت قوانين تجاري پيچيده براي فعاليت هاي انسان محور لازم باشد ، شايد بهترين راه حل ، ارائه BPM محض باشد . در جايي که تمرکز بر تقاضاهاي منطقي يکپارچه موجود است، BPM  مي تواند بهترين راه حل را ارائه دهد.

مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM) قصد دارد تا کمپانی ها استانداردهای تنظیمی را برای خود تعیین کنند و بيشتر از آن دوست دارد تا بودجه را کاهش دهد؛ بطوري که آن مرکزيت بر روش هاي بکارگيري  سرمایه ی ورودی از قبيل شناسايي و چگونگي فرايند توليد و تعديل کارمندان دارد؛ بنابراین مديران سيستم بايد وسعت استفاده از آن را درک کنند راه حل آن قابل سنجش و قابل عرضه براي اعضای ستادی است که براي نیازها و سيستم هاي مختلفي در فرايندهاي شرح و انجام وظيفه،  يکپارچه شده است.

همچنين فرايند خودکار (گردش کار) منو درخواستهاي سنتي را با ليست کاربري On Line که پيگيري پوياي تبادلات ميان فعاليت ها را فراهم مي آورد، جایگزین می سازد.

 روند تجارت در آينده چه خواهد شد ؟

تجارت متناسب با آينده اي که در پيش رو داريم، درحال تغییر است. نه تنها فروشندگان همه تلاششان را برای افزايش سهم بازارشان بکار مي گیرند، بلکه فروشنگان پلتفرم و ارائه دهنگان تاسيس شرکت ها، بيشتر تمايل دارند تا در آينده سهم خوبي از BPM  را ارائه دهند. فروشندگان کوچکتر فروششان را در اين بخش گسترش مي دهند، آنها مي توانند مشارکت بيشتري با ارائه دهنگان بزرگتر داشته باشند .

آنها قادر خواهند بود تا راه حل هاي خود را توانمند سازند خصوصاً در ناحيه اي از رويارويي با نيازهاي تجاري سازمان ها و احتياجات عمودي صنعتي شان براي تکميل در اين روند روبه پيشرفت در فروش. بنابراين زماني که يک سازماني در ارائه دهنگان راه حل BPM جستجو مي کند، بايد احتياجاتشان را به خوبي تعريف کرده باشند و خصوصاً زماني که سازمان ها براي وظايف ويژه سازماني خود به دنبال BPM  هستند ، فروشندگان خرد پيشنهاد ميگردند.

 نتيجه : بنظر ميرسد که فروش به سطح تکاملي خود رسيده باشد بطوري که فروشندگان درحال حاضر نگهداري وظايف را که سبب جلوگيري از هموار سازي و گردش وسيعي ازنقطه سربه سر تاسيس فرايندهاي تجاري ميشود را منسوخ قلمداد ميکنند.

فروشندگان هر دو تبادلات و سيستم هاي اطلاعات و مديريت اسناد را به يکديگر متصل ميکنند بطوري که در سازمان ها سعي برآن است تا فرايندهاي تجاري ناتمامشان را هماهنگ کرده و از اتلاف زمان و هزينه جلوگيري نموده و ارزش افزوده را به آن بيافزايند. همانطور که در اين مقاله بحث گرديد،  سخن از عمليات متفاوتي در فروش در جريان است . در واقع آن يک مزیت رقابتی است که سازمانها به دقت احتياجات وظيفه اي و الزامات اينده خود را ارزيابي کرده و اين را بر خلاف راه حل هاي موجود مقايسه مي کنند. هرچند چالش مشتريان در طول رشد سرمايه، در زمینه ی محصولات مورد تقاضا افزايش مي یابد و بايد مطمئن بود که آنها يک تصميم درست از اين که چه نوع فروشنده اي از  BPM، نيازشان را به بهترين نحو ممکن ايجاد خواهد کرد .

اشتراک گذاری مطلب

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
بروزرسانی درچهارشنبه, 12 شهریور 1399 12:22

دیدگاه خود را ارسال نمایید